สถานที่ตั้ง อาคารช่างกล แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

94 ม.7 ถนน เจ้าฟ้า ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 81000